Ogrodzenie terenu wymagającego zwiększonej ochrony – ogrodzenia specjalne

Wróć do Wszystko o siatkach i ogrodzeniach

Ogrodzenie terenu wymagającego zwiększonej ochrony – ogrodzenia specjalne

Co warto wiedzieć o ogrodzeniach specjalnych? Występują obiekty, które wymagają zastosowania specjalnego typu ogrodzeń. Jeśli grodzimy lotnisko, poligon czy zakład przemysłowy to mamy do spełnienia wyśrubowane normy. Jeśli je spełnimy to zapewnimy bezpieczeństwo ludziom i przedmiotom chronionym przez nasze ogrodzenie. Niepowołani ludzie nie dostaną się na teren zabezpieczanej posesji i to także będzie obszar chroniony.

Ogrodzenie specjalne – gdzie się je stosuje?

Ogrodzenia specjalne – taką nazwę nadaje się tylko niektórym płotom. Ogrodzenie musi spełniać pewne normy, by być nazywanym ogrodzeniem specjalnym. Pod tym pojęciem należy rozumieć stalowe, wybetonowane płoty o wzmocnionej konstrukcji. Są to najczęściej siatki ocynkowane lub powlekane/malowane proszkowo. Panelowe ogrodzenie lub ogrodzenie z siatki ślimakowej. W obydwu przypadkach najczęściej zakończone drutem kolczastym. Ogrodzenia specjalne możemy spotkać w następujących przypadkach:

 • Obiekty wojskowe
 • Lotniska regionalne, krajowe i międzynarodowe
 • Teren wokół aresztów, zakładów karnych
 • Kopalnie odkrywkowe
 • Oczyszczalnie ścieków
 • Zakłady przemysłowe
 • Elektrownie
 • Magazyny
 • Stacje Trafo
 • Ogrody zoologiczne i rezerwaty w których przebywają niebezpieczne zwierzęta.

Charakterystyka ogrodzeń wojskowych

Tereny wojskowe (na przykład poligony) powinny być ogrodzone zgodnie z przepisami. Szczegółowe zapisy dotyczące wymogów ujęte są m.in. w następujących dokumentach:

 • Instrukcja o ochronie obiektów wojskowych
 • Norma obronna NO-040A009: Obiekty Wojskowe
 • Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie.

Na czym polega różnica między zwykłym ogrodzeniem a ogrodzeniem militarnym? Siatki wojskowe są masywne. Oczko ma wynosić 50X50 mm, a grubość drutu to przynajmniej 3 mm. Siatka ma być osadzona na betonowej podmurówce zwykłej bądź prefabrykowanej. Elementy druciane ogrodzenia powinny być ocynkowane ( zapewniając dobrą ochronę przed korozją ). Na szczycie takiego płotu powinny być zainstalowane wysięgniki na drut kolczasty i ogrodzenie powinno być zakończone drutem kolczastym lub żyletkowym.

Grodzimy lotnisko…

Ogrodzenie wokół lotniska ma chronić przed wtargnięciem zwierząt i ludzi na pas startowy. Co nasze polskie prawo mówi o grodzeniu lotnisk? Warto zapoznać się z ustawą z dnia 3 lipca 2002. W tym Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wymagań dla ogrodzeń lotnisk użytku publicznego.

W tym rozporządzeniu możemy znaleźć dokładne założenia, jakie powinno spełniać ogrodzenie lotniska:

 • Ogrodzenie powinno być zrobione z paneli zgrzewanych, bądź z siatki drucianej (minimalna grubość drutu to 2,5 mm).
 • Wysokość ogrodzenia minimum 2,44 m.
 • Ogrodzenie powinno mieć zwyżkę w kształcie litery V, sięgającą powyżej 1,8 metra, składającą się z 3 rzędów drutu ( najmniej 3 rzędy). Drut może być kolczasty bądź żyletkowy.
 • Ogrodzenie powinno być trwale osadzone w gruncie.
 • Co ważne – wzdłuż ogrodzenia powinien iść trzymetrowy przesmyk oczyszczony z traw, krzewów i drzew. Chodzi o umożliwienie skutecznego patrolowania terenu.

Przechodzimy do ogrodzeń przemysłowych

Dookoła obiektów przemysłowych i magazynów właściciele często stosują ogrodzenia specjalne. Zamiast zwykłych ogrodzeń o wysokości 1,5 -1,7 metra chcą swój obiekt ogrodzić panelami o wysokości 2 metry. Co klienci wybierają najczęściej?:

 • Grube siatki ślimakowe ocynkowane bądź powlekane.
 • Panele ogrodzeniowe zgrzewane ocynkowane bądź malowane proszkowo. Dwa typy : 3D i 2D.

Aby jeszcze bardziej poprawić bezpieczeństwo osób i mienia w grodzonej fabryce możemy ogrodzenie przemysłowe wyposażyć w drut kolczasty ( zwykły, bądź żyletkowy )

Wróć do Wszystko o siatkach i ogrodzeniach
został dodany do koszyka.
Zamówienie
Call Now Button