Stawiamy ogrodzenie: ile od granicy działki?

Wróć do Wszystko o siatkach i ogrodzeniach

Stawiamy ogrodzenie: ile od granicy działki?

Ogrodzenie działki przepisy prawne Polska

W Polsce, budowa ogrodzenia na granicy działek nie wymaga pozwolenia na budowę. W niektórych przypadkach powinieneś jednak na minimum 21 dni przed rozpoczęciem robót zgłosić zamiar budowy płotu w Starostwie Powiatowym. Budowę trzeba zgłosić w urzędzie, jeśli: planowana wysokość płotu przekracza 2,2 m, ogrodzenie ma spełniać funkcję muru oporowego.

Stawiamy ogrodzenie: ile od granicy?

Planujemy wykonać ogrodzenie. Warto powiedzieć tutaj, że ogrodzenie raz postawione ciężko przesunąć. Konieczne jest wyjęcie słupków, a te są z reguły oblane betonem. To wymaga z kolei kucia. Zatem teraz wiemy, żeby starannie postawić ogrodzenie. W poniższym artykule podpowiemy gdzie stawiać ogrodzenie.

Ogrodzenie na granicy naszej działki

W przypadku budowy ogrodzenia w granicy działki jasny jest jego status prawny. Jedynym właścicielem oraz osobą odpowiedzialną za jego stan jest właściciel działki. Wynika to wprost z artykułu 64. Prawa Budowlanego. Zgodnie z prawem w granicy działki bez zgody sąsiada można postawić dowolny typ ogrodzenia, ograniczeniem jest tylko jego wysokość.

Zagadnienie wyznaczenia odpowiednich granic działki jest bardzo ważne. Jeśli ich nie znamy, musimy je wyznaczyć. Dopiero po tej czynności możemy pomyśleć o kontynuowaniu prac nad naszym ogrodzeniem. Najbardziej popularnym miejscem na płot jest budowanie go wzdłuż granicy działki. Ale pamiętajmy! W tym przypadku musimy porozmawiać z sąsiadem (lub sąsiadami) i uzyskać zgodę na postawienie ogrodzenia wzdłuż granicy.

Jeśli uzyskaliśmy zgodę sąsiadów i wiemy jak przebiega granica możemy zastanowić się nad kolejnym etapem. Tym razem chodzi o kwestie finansowe. Jeśli stawiamy płot na granicy sąsiedzi nie muszą nam dopłacać. Więc często tylko osoba stawiająca ogrodzenie ponosi koszty. Ale sytuacja zmienia się, gdy trzeba naprawić ogrodzenie. Wtedy sąsiedzi powinni się dołożyć do naprawy ogrodzenia.

Jaka odległość od granicy jest optymalna i możemy postawić ogrodzenie?

Tutaj podajemy drugie rozwiązanie sytuacji. Jeśli nie możemy uzyskać zgody sąsiadów na budowę ogrodzenia na granicy to stawiamy ogrodzenie na naszym terenie. Wtedy odległość od granicy nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby żaden element ogrodzenia nie naruszał granicy między nami a sąsiadem.

Nasze ogrodzenie a komfort sąsiadów

Ogrodzenie nie jest małą konstrukcją, czasem jego budowa psuje relacje sąsiedzkie. Jeśli nasz płot wpływa negatywnie na komfort zamieszkiwania sąsiadów mamy do czynienia z immisją. W skrócie oznacza to, że właściciel nieruchomości powinien powstrzymać się od działań, które by zakłóciły korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę.
Jest to sens obowiązujących przepisów art. 144 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964.

W praktyce oznacza ten przepis, że nasze ogrodzenie nie powinno wywoływać dyskomfortu u sąsiadów. Dobrym przykładem może być na przykład wysokie ogrodzenie z prefabrykowanych ogrodzeń betonowych. Zmniejsza ono dla przykładu ilość światła słonecznego.

Warto też zwrócić uwagę na stan psychiczny sąsiadów. Jeśli nasze ogrodzenie wpływa negatywnie na naszych sąsiadów mogą oni zażądać demontażu ogrodzenia. Dlatego przed budową płotu należy rozważyć także i ten aspekt. Być może powinniśmy wtedy zmienić rodzaj ogrodzenia na mniej inwazyjny.

Jakie są kary za nielegalną budowę płotu

Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo budowlane, kara grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku podlega osobie, która udaremnia określone ustawą czynności organów administracji architektoniczno-budowlanej lub wykonuje prace budowlane bez wymaganego pozwolenia na budowę.

W przypadku samowoli budowlanej kara wynosi od 500 zł do 1 080 000 zł (!)

Podsumowując. Jeśli budujemy ogrodzenie na naszej posesji, nie na granicy to nie mamy określonej odległości minimalnej. Ważne tylko jest to, by żaden element naszego ogrodzenia nie dotykał, ani nie przekraczał granicy. Kolejną rzeczą o której warto pamiętać to to, żeby nasze ogrodzenie nie naruszało komfortu sąsiadów.

Wróć do Wszystko o siatkach i ogrodzeniach
został dodany do koszyka.
Zamówienie
Call Now Button